Υπογράψτε την ελληνική διαμαρτυρία κατά των πατεντών λογισμικού που οργανώνουμε στο www.noepatents.gr !
Καλωσήρθατε στο epatents.hellug.gr: Στον πυρήνα των ελληνικών προσπαθειών για να μην περάσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά τις πατέντες λογισμικού (γνωστές και ως διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Αν δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, διαβάστε την Εισαγωγή στις πατέντες λογισμικού.

Τελευταίες ειδήσεις

Η Microsoft επιτίθεται στο ΕΛ/ΛΑΚ με πατέντες

Σε χθεσινό άρθρο του περιοδικού Fortune, υψηλά ιστάμενα στελέχη της Microsoft ισχυρίζονταν ότι το ελεύθερο λογισμικό παραβιάζει 235 πατέντες της πολυεθνικής.


lipitor drug cost lexapro medicine “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa lipitor generic accutane timeline
symptoms of zoloft working canada in levitra lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” prednisone for dogs difference between lexapro and celexa
accutane timeline zithromax symptoms of zoloft working
lipitor drug cost lipitor unusual side effect “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa lexapro withdrawl accutane timeline
symptoms of zoloft working generic for lipitor lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” levitra online difference between lexapro and celexa
accutane timeline cheap levitra symptoms of zoloft working
lipitor drug cost what is prednisone used for “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa georgia accutane injuries accutane timeline
symptoms of zoloft working levitra sale lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” lipitor vs zocor difference between lexapro and celexa
accutane timeline nexium reactions symptoms of zoloft working
lipitor drug cost lexapro medication “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa weaning off prednisone accutane timeline
symptoms of zoloft working side effects of propecia lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” levitra lawyers difference between lexapro and celexa
accutane timeline cheapest propecia symptoms of zoloft working
lipitor drug cost generic propecia “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa lexapro alcohol accutane timeline
symptoms of zoloft working accutane attorneys san diego lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” side effects to lasix difference between lexapro and celexa
accutane timeline hartford accutane lawyers symptoms of zoloft working
lipitor drug cost nexium dosage “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa xenical hgh phentermine quit smoking accutane timeline
symptoms of zoloft working side effects of the drug nexium lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” lipitor and muscle pain and weakness difference between lexapro and celexa
accutane timeline levitra dosage symptoms of zoloft working
lipitor drug cost will cipro treat chlamydia “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa order soma carisoprodol accutane timeline
symptoms of zoloft working is ultracet a narcotic lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” levitra vs viagra difference between lexapro and celexa
accutane timeline georgia accutane lawsuits symptoms of zoloft working
lipitor drug cost zoloft weight gain “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa zoloft zoloft accutane timeline
symptoms of zoloft working atlanta accutane lawyers lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” accutane lawsuit columbus difference between lexapro and celexa
accutane timeline zoloft and lorazepam symptoms of zoloft working
lipitor drug cost zoloft dosage “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa levitra review accutane timeline
symptoms of zoloft working zoloft litigation lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” accutane mullarkey difference between lexapro and celexa
accutane timeline accutane symptoms of zoloft working
lipitor drug cost zoloft during pregnancy “prednisone stopped taking side effects”
difference between lexapro and celexa cipro 500mg accutane timeline
symptoms of zoloft working zoloft negative side effects lipitor drug cost
“prednisone stopped taking side effects” canine prednisone side effects difference between lexapro and celexa
accutane timeline zoloft and alcohol symptoms of zoloft working
Read the rest of this entry »

Ματαίωση πατέντας από το EFF

“Το Electronic Frontier Foundation επιδιώκει στην ματαίωση ενός, υπερβολικά μεγάλου εύρους, διπλώματος ευρεσιτεχνίας από μια επιχείρηση αποκαλούμενη Acceris. Η Acceris απαιτεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις διαδικασίες που εφαρμόζουν το πρωτόκολλο φωνή-πάνω από-Διαδίκτυο (VoIP) χρησιμοποιώντας τα αναλογικά τηλέφωνα ως σημεία τέλους. Αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καλύπτουν τα τηλεφωνήματα μέσω του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, οι αξιώσεις περιγράφουν ένα σύστημα που συνδέει δύο συμβαλλόμενα μέρη όπου το λαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος δεν πρέπει να έχει έναν υπολογιστή ή μια σύνδεση με το Διαδίκτυο, αλλά η κλήση καθοδηγείται εν μέρει μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλουδήποτε “δημόσιου δικτύου υπολογιστών”. Οι κλήσεις πρέπει επίσης να είναι “πλήρες ντούμπλεξ”, σημαίνοντας ότι αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να μιλήσουν συγχρόνως, όπως σε ένα συνηθισμένο τηλεφώνημα. Για την ματαίωση αυτών των αξιώσεων χρειαζεται “προγενέστερη τέχνη” - οποιαδήποτε δημοσίευση, άρθρο, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δημόσιο γράψιμο που περιγράφει τις ίδιες ή παρόμοιες ιδέες που εφαρμόζονται πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου …1995.”

Πηγή: http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=07/04/07/0623246upgrade window 2000 to xp Teachers Personal Markbook 2.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Raxco PerfectDisk 2008 9.00 Professional The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia PerpetualBudget System 5.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Soft191 Wallpaper Manager 1.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training iVCD MAC microsoft office 2003 oem
locate software oem files MidiKit 3.0 MAC widows oem software
window 2000 upgrade download HomeDVD Easy DVD Clone 3.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Sonne CD Copy Master 1.0 software oem italiano
adobe photo shop element! Sapientech Badge Maker Client 2008 1.2 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? ISkySoft DVD to iPod Converter 1.5 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Moony 3.20 adobe standard encoding;
oem office 2000 software RapidWeaver 3.5 MAC upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 HTML Password Lock 3.3 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Microsoft Math 3.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Sibelius 5 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Readiris Pro 11.5 MAC adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Symantec pcAnywhere 12.1 locate software oem files
widows oem software SuperEasy Audio Converter 1.3 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Salfeld Child Control 2008 9.9 oem software bundle
software oem italiano Porn Movie Grabber 1.0.4 adobe photo shop element!
oem software cds, LinPlug Albino VSTi RTAS 2.2 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads OJOsoft MKV Converter 1.5 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; PrimaSoft Check In Out Organizer Pro 2.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp ResumeMaker Professional 14 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software LUXONIX Ravity S VSTi 1.4 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia MathMagic Personal Edition 3.6 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 SpinAudio Virtual Mixing Console 1.2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training StromaSoft CRM 3.3 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Jeroboam 6.08 widows oem software
window 2000 upgrade download Smith Micro Anime Studio Pro 5.6 quark xpress 6 crack
oem software bundle Kingdia Apple TV Video Converter 1.1.1 software oem italiano
adobe photo shop element! Synchronize Pro X 5.0 MAC oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? jv16 PowerTools 2008 1.8 Multilingual cheap software downloads
oem Microsoft Office; Lavasoft AdAware 2008 Pro adobe standard encoding;
oem office 2000 software Presto Transfer Opera upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Imagineer Systems Motor 1.2 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 TechSmith Camtasia Studio 6.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Memory Release Master 5.0 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business PixFiler 5.1 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Invisible IP Map v2.7 locate software oem files
widows oem software Redfield Craquelure 3D for Adobe Photoshop window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Plato DVD to FLV Converter 7.8 oem software bundle
software oem italiano iDo Wedding and Event 8.1.235 adobe photo shop element!
oem software cds, Power Notes 3.3 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads McAfee Alert Manager v4.7.1 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Serv-U FTP Server 7.1 Corporate Edition oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Optipix 3.1 for Adobe Photoshop dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software REG Software Real Estate Assistant 5.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia River Past Crazi Video Pro 2.6 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Roland Edirol HyperCanvas 1.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training NoteZilla 7.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Soft191 Renamer 1.0 widows oem software
window 2000 upgrade download MetaProducts Inquiry 1.8 quark xpress 6 crack
oem software bundle Moneydance v2007.562 software oem italiano
adobe photo shop element! Photolightning 4.8 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? IK Multimedia Amplitube X-Gear 1.2 cheap software downloads
oem Microsoft Office; NetSarang XManager Enterprise 2.1.0038 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Panavue Imageassembler 3.5 Enterprise Multilingual upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Identity Finder Professional Edition 3.4 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Netiq chariot 5.4 final financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Imagenomic Noiseware Professional 4.1 for Adobe Photoshop CS2 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business See Building Lt 2005 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem ImTOO YouTube Video Converter 1.0 locate software oem files
widows oem software NetSupport Manager 10.00 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Okoker Disk Cleaner 4.4 oem software bundle
software oem italiano NetOp School 5.00.2006144 adobe photo shop element!
oem software cds, Spell Magic 5.3 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Jasc Paint Shop Photo Album 5.2 Deluxe Edition oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Mobile Ringtone Converter 2.3 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software PDFToolkit 1.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Help And Manual 4.3.2 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Studioline Web 1.24 Multilanguage software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Image Line Deckadance VSTi 1.30 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Norton Internet Security 2008 widows oem software
window 2000 upgrade download Paragon Partition Manager 9.0 Professional quark xpress 6 crack
oem software bundle Nextlimit Maxwell Render 1.7 software oem italiano
adobe photo shop element! IMSI TurboCAD Professional 12.0 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Motorola Tools Flash v3.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; OmniGraffle Pro 4.2. MAC adobe standard encoding;
oem office 2000 software Sisulizer Enterprise Edition 1.6 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 PrintFIX PLUS 2 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Merak Email Server Professional Suite 8.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 MindManager X5 Pro iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Photo Toucher 1.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem NovaStor NovaBACKUP Business Essentials 10.0 locate software oem files
widows oem software iLead DVD to Zune 3.5 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack PureAgent 3.5 oem software bundle
software oem italiano InstallShield 2008 Premier Edition 14 adobe photo shop element!
oem software cds, Reallusion Facefilter Studio 2.0 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads RealNetworks Helix Server Unlimited 11.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Pointdev Ideal Dispatch 2008 3.1 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Media Monkey Gold 3.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Magic DVD Copier v4.7 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Path Styler Pro 1.5 for Adobe Illustrator Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Microsoft Office Publisher 2007 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training HiFi-Soft HiFi OGG Splitter Joiner 3.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Reunion 8 MAC widows oem software
window 2000 upgrade download Studio-v5 Greenbox Logo Maker 1.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Photo Frame Show 1.4 software oem italiano
adobe photo shop element! HiFi-Soft RM OGG Converter 2.7 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? PCDJ VJ 1.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Kerio Win Route 6.3 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Native Instruments Pro-53 3.0 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Okoker Mp3 Splitter 4.1 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 TabletDraw 1.3 MAC financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Jeroboam 6.1 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business IncrediTools Flash Video Studio 2.2 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem StatSoft STATISTICA 8.0 Enterprise locate software oem files
widows oem software NetZoom for Network Diagramming 5.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Sony Sound Forge 8.0 oem software bundle
software oem italiano MapInfo Professional 8.5 adobe photo shop element!
oem software cds, Macromedia Contribute 3 MAC microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Soft191 Anti Shut Down 1.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; MagicDraw Teamwork Server 11.6 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Selteco Alligator Flash Designer 7.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software HiFi-Soft HiFi MP3 WAV Converter 3.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Swish Video 1.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Sothink Glanda 4.2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Ik Multimedia Miroslav Philharmonik St2 Reg User Presets microsoft office 2003 oem
locate software oem files MS Project 2003 Pro widows oem software
window 2000 upgrade download Pacestar Software LanFlow.Net Diagrammer 6.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle PGCSoft CRM-Express Professional 3.4 software oem italiano
adobe photo shop element! Solid Converter PDF Pro 3.1 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? IncrediTools Intro And Banner Studio 1.2 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Presto Transfer Windows Live Messenger adobe standard encoding;
oem office 2000 software SurfControl Enterprise Threat Shield 3.01 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Magic Video Converter v8.0 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Synful Orchestra Vsti Dxi 2.3 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Peachtree Quantum 2008 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business PopChar MAC adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Native Instruments Vokator 1.0 locate software oem files
widows oem software River Past Audio CD Ripper 6.6 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Photomatix Pro 2.5 oem software bundle
software oem italiano Pointdev Ideal Dispatch 2.70 adobe photo shop element!
oem software cds, Jaws PDF Creator 4.1 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Native Instruments Absynth VSTi DXi RTAS 4.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Keyboard Sounder v1.5 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp MonitorIT 8.0.27 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Outsim SynthMaker 1.1 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Sound Editor Deluxe 5.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Parallels Workstation 2.1 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training OnOne PhotoTune 2.2 microsoft office 2003 oem

Η Microsoft υποβάλλει πατέντα για υποχρεωτική παρακολούθηση διαφημίσεων

Με τον τίτλο “ασφαλής παροχή διαφημιστικά υποστηριζόμενων υπολογιστικών υπηρεσιών”, η πολυεθνική υπέβαλλε στο Αμερικανικό Γραφείο Πατεντών την αίτηση 321668, για την κατωχύρωση τεχνολογίας που θα βεβαιώνει την παρακολούθηση διαφημίσεων προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση υπολογιστικών πόρων.

Από την υποβολή:

Μέθοδος και συσκευή για την διασφάλιση της παράδοσης πληρωμένης διαφήμισης σε χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή ερώτησης για διαφήμιση, ή την εισαγωγή δεδομένων σχετικά με τη διαφήμιση. Σε μιά ενσωμάτωση, ένας ενδείκτης ανθρώπινης παρουσίας, όπως τα στυλιζαρισμένα γράμματα, μπορεί να προβληθεί κατά τη διάρκεια ή μετά την παρουσίαση διαφήμισης, ώστε να αντιγραφεί από το χρήστη προκειμένου να καταδειχθεί η παρακολούθηση της διαφήμισης.[..] Η πολιτική μπορεί να αφορά ατομική χρήση υπολογιστή [..] ή εναλλακτικά, να αναφέρεται σε ομάδα υπολογιστών, και κατά συνέπεια σε κοινό ιδιοκτήτη, όπως για παράδειγμα μιά επιχείρηση ή ένα σχολείο[..]

Περισσότερα για το θέμα:

MS Seeks Patent For Repossessing School Computers (Slashdot, 10/2/07)locate software oem files SurfControl Web Filter 5.0.1 widows oem software
window 2000 upgrade download I2E Intelligent Image Enhancer v2.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Magical File Encrypt 1.1 software oem italiano
adobe photo shop element! Intaglio 2.9 MAC oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Mobile Master Professional 6.9 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Native Instruments Kontakt 2.1 adobe standard encoding;
oem office 2000 software RAR Recovery Toolbox 1.1 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Norton System Works 2003 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Megatech MegaCAD 3D 2009 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 QuarkXPress 8.0 Multilanguage iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Starburn Network Edition 10 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem iLead DVD to Blackberry 3.0 locate software oem files
widows oem software MetaProducts StartUp Organizer 2.7 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack PrimaSoft Movie Library Organizer Pro 2.0 oem software bundle
software oem italiano ProClarity Desktop Professional 6.3 adobe photo shop element!
oem software cds, Steinberg Nuendo Dolby Digital Encoder 1.0 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Super Utilities Pro 2008 8.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Hitek Automize Enterprise 7.42 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Steganos Safe 2008 10 Multilangages dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Sothink DHTML Menu 9.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia InstantGet Download Manager v2.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Mobipocket Creator Home Edition 4.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training ImTOO Audio Maker 3.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files SimpleImage 5.0 MAC widows oem software
window 2000 upgrade download IDM UEstudio v6.5 quark xpress 6 crack
oem software bundle iView MediaPro 2.5 MAC software oem italiano
adobe photo shop element! Professional Look at Net 2.0 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Pop Art Studio 3.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Microsoft Office XP Professional adobe standard encoding;
oem office 2000 software ProCAD 3DSmart Create 1.2 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Luxology imageSynth 2.0 (standalone & PS Plugin) inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Stereogram Magician 3.2 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Nsauditor 1.7 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Photo Builder Platinum 6.5 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem I.R.I.S. Readiris Pro Corpo Edition 11.0 locate software oem files
widows oem software Music Editing Master 5.2 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack IsMail Pro 2.3.891 oem software bundle
software oem italiano Raxco DiskState 3.1 adobe photo shop element!
oem software cds, RinjaniSoft Presto Transfer Photoshop 1.7 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads IBM VisualAge for Cobol 3.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; McAfee Installation Designer 8.5 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Tally 9.2 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software PGI Workstation Server 7.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Network LookOut Administrator Professional v2.6.8 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 ISOpen 4.4 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Seagate File Recovery v2.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files RemoteScope 3.1 widows oem software
window 2000 upgrade download Stardock The Natural Desktop 1.5 quark xpress 6 crack
oem software bundle SmartDraw Legal Edition 2007 software oem italiano
adobe photo shop element! SRS Audio SandBox v1.7 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Net Monitor for Employees Professional 3.5 cheap software downloads
oem Microsoft Office; MetaProducts Portable Offline Browser 4.6 adobe standard encoding;
oem office 2000 software PDFpen 3.4 Pro MAC upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Lotus Organizer 6.0 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Microsoft Publisher 2002 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Microsoft Picture It Photo Premium 9 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business IndigoStar MicroWeb 1.3 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem MediaMonkey 3.0 locate software oem files
widows oem software IK Multimedia T-Racks DX RTAS VST 1.2 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Kaizen Software Home Manager 2008 3.0 oem software bundle
software oem italiano PDF To Word Converter 3.0 adobe photo shop element!
oem software cds, Neuro-Programmer 2 Professional 2.4 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads JShop Professional 3.03 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Password Protect USB v3.6 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Shopping Cart Professional 6.09 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Scramby 1.5 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia OmniPage Professional 15 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 IncrediTools InAlbum Deluxe 3.2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training ImTOO iPod Movie Converter 3.1 microsoft office 2003 oem
locate software oem files InterVideo Home Theater 2 Platinum Multilanguage widows oem software
window 2000 upgrade download ImTOO MPEG to DVD Converter 3.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Presto Transfer My Photos software oem italiano
adobe photo shop element! OhmForce Symptohm Melohman VSTi 1.1 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? River Past MPEG4 Booster Pack 2.7 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Microsoft Visio 2003 Pro adobe standard encoding;
oem office 2000 software MAGIX Movies2go II 2.0 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 iShowU 1.2 MAC inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Quicken 2007 Premier Home & Business financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Pop-Software DVD To WMV Converter 1.0 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Ideal Administration 2007 8.1 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem QuarkXPress 7 Passport Multilanguage MAC locate software oem files
widows oem software McAfee CleanBoot v1.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Longtion AutoRun Pro v6.0 + Enterprise v12 oem software bundle
software oem italiano Magic Photo Recovery 2.0 adobe photo shop element!
oem software cds, HiFi-Soft HiFi MP3 Recorder Joiner 2.0 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Spy-CD 6.03a oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Maxon Cinema 4D Studio Bundle 9.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp MAGIX Movies on DVD 7.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software PowerArchiver 2009 11.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Nero PhotoShow Deluxe 5 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Matchware Mediator 8.0 Pro software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training REALBasic Professional 2007 r4 microsoft office 2003 oem
locate software oem files MiniLyrics 5.7 widows oem software
window 2000 upgrade download Steinberg MyMp3PRO 5.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Power Desk Ontrack Powerdesk Pro 6.0 software oem italiano
adobe photo shop element! Proxifier v2.7 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Redfield Fractalius 1.03 for Adobe Photoshop cheap software downloads
oem Microsoft Office; Soft191 Mail Check 1.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Intel Visual Fortran Compiler 10.1 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Strata Foto 3D v1.5 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Macromedia Dreamweaver 8 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 PC Translator 2007 English Multilanguage iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Secure Archive 1.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Qpict 7.1 MAC locate software oem files
widows oem software Roxio Easy Media Creator 8 Suite window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Scenarist Standard Content 4.1 oem software bundle
software oem italiano Pixarra TwistedBrush Pro Studio 15.2 adobe photo shop element!
oem software cds, HGF Synthesizer STS-24 Pro VSTi 1.0 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Microsoft Works 9 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; ShopFactory Pro 7.5 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Revision Effects FX REMap 1.0 for Adobe After Effects dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software RML Labs SawStudio 4.4 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia PictoColor inCamera 4.0 for Adobe Photoshop Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Minutes Matter Studio 2.3 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Lingobit Localizer Enterprise 5.5 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Quicken Premier 2008 Retail widows oem software
window 2000 upgrade download Magic photo editor 4.7 quark xpress 6 crack
oem software bundle Stonecube PrintDevizor 2.2 software oem italiano
adobe photo shop element! NomadFactory Blue Tubes Equalizers Pack VST RTAS 3.2 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Scheduling Employees 2000 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Microsoft Expression Design 4.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Nuance Dragon NaturallySpeaking MEDICAL 9.51 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Knownsoft Turbo Searcher Standard Version 3.50 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Smart Data Recovery 3.9 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 IndigoRose Setup Factory 7.0.6.1 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business SlySoft CloneDVD 2.9 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Sony Cinescore 1.0 locate software oem files
widows oem software Longtion SlideShow Pro v5.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Internet Business Promoter Ibp-Arelis 9.7 oem software bundle
software oem italiano Sothink Photo Album Maker 1.0 adobe photo shop element!
oem software cds, Ontrack Diskmanager 5.06 Final microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Mp3 trimmer 2.8 MAC oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; IBM Tivoli Provisioning Manager for OS Deployment 5.1 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Image Converter Plus 7.1 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Native Instruments Battery 3.0 Vsti Dxi Rtas The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Stagetools Movingparts Standalones 1.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 MP3 WAV Studio 6.5 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Home Plan Pro 5.2 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Ipswitch WS FTP Server 6.1 widows oem software
window 2000 upgrade download LopeEdit Pro 5.4 quark xpress 6 crack
oem software bundle Librarian 1.0 Pro MAC software oem italiano
adobe photo shop element! Native Instruments Reaktor 5.12 VSTi DXi RTAS oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Superior SQL Builder 2.0 cheap software downloads

Η Microsoft υποβάλλει πατέντα για “αρθρωτό λειτουργικό σύστημα”

Από την υποβολή:

Ένα λειτουργικό σύστημα αποτελείται από τον κεντρικό πηρύνα, ο οποίος παρέχει τη βασική υποστήριξη του συστήματος και από επιπρόσθετα τμήματα (modules) για την κατ’ επιθυμία τροποποίηση του συστήματος. Τα τμήματα αυτά μπορεί να παρέχουν επιπλέον δυνατότητες στον Η/Υ, συμπεριλαμβανομένου του υλικού, των εφαρμογών, των περιφερειακών και της τεχνικής υποστήριξης. Μια ψηφιακή υπογραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ακεραιότητας ενός πρόσθετου τμήματος, πριν από την εγκατάστασή του, καθώς και για τον έλεγχο εξουσιοδότησης της εγκατάστασης. Μια μέθοδος Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) μπορεί να εφαρμοστεί για να ελεγχθεί το κατά πόσο η χρήση του πρόσθετου τμήματος γίνεται σύμφωνα με τη σχετική άδεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα καμία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft δεν στηρίζεται στην παραπάνω λογική. Αντίθετα, συστήματα διαχείρισης πρόσθετων πακέτων ενσωματώνονται εδώ και χρόνια από λειτουργικά συστήματα όπως το Unix και το Linux (για παράδειγμα βλέπε apt), χωρίς βέβαια τη χρήση μεθόδων DRM, κάτι που αποδεικνύει ότι η αίτηση για πατέντα της MS είναι ανυπόστατη.

Περισσότερα για το θέμα:

arstechnica - Microsoft files for patent on “modular operating system”
oem Microsoft Office; PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus 5.1 adobe standard encoding;
oem office 2000 software IK Multimedia Amplitube Live 2.0 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Microsoft Windows 98 Second Edition inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Polarity GX Stack Guitar Amplifier System VST 1.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Sonar 3.1.1 Producer Edition iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Sound Studio 3.0 MAC adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Noiseware Professional Edition Standalone 2.6 full locate software oem files
widows oem software Macromedia JRun 4 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack O&O Defrag Pro 11.0 oem software bundle
software oem italiano OJOsoft Zune Video Converter 1.5 adobe photo shop element!
oem software cds, Newtek Lightwave 3D 9.3 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Realviz Matchmover Pro 4.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; ImTOO DVD to Pocket PC Ripper 4.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp iLead DVD to iPod 3.5 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Microsoft Publisher 2003 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia PlusTech IP Changer 2.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Smarty Uninstaller 2008 Pro 2.1 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training SQL Server Backup 5.3 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Novation Bass-Station VSTi for Cubase SX3 1.4 widows oem software
window 2000 upgrade download PassMark PerformanceTest v6.1 quark xpress 6 crack
oem software bundle Nero 8 Ultra Edition 8.2 software oem italiano
adobe photo shop element! Tecplot Focus 2008 11.2 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? SmartIMF Manager 1.4 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Stardock IconPackager 4.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software PDF Annotator 2.0 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 IconCool Editor 5.7 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Pop-Software Video To Zune Converter 1.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Spyware Terminator 2.1 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business RegCure v1.5 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem SuperAVConverter v8.9 locate software oem files
widows oem software PulpMotion 1.4 MAC window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Surething Cd Dvd Labeler Deluxe 4.3 oem software bundle
software oem italiano Salon Iris 6.1 adobe photo shop element!
oem software cds, ImageFramer 2.1 MAC microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads PTGui Pro 7.2 MAC oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Macrovision Flexnet Adminstudio 7.5 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp KC Softwares AVI Toolbox 1.8 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Maxprog Transaction 1.6 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Photomatix Pro 3.1 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Tekla Structures 14 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Iss Blackice Pc Protection V3.6.COF microsoft office 2003 oem
locate software oem files MAGIX Photo Clinic 6.0 e-version widows oem software
window 2000 upgrade download Renaissance 2008 2.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle StationRipper 2.90 Multilingual software oem italiano
adobe photo shop element! Pareto Logic Privacy Controls 2.0 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Sothink Tree Menu 2.3 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Intuit Turbo Tax Deluxe 2007 US adobe standard encoding;
oem office 2000 software SWISHpix 1.0 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 PDF2HTML 1.6 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 jv16 PowerTools 2007 1.7.0.422 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Startup Faster! 3.02 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Kaizen Software Vehicle Manager 2008 Enterprise Edition 2.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Syncbackse 4.5 locate software oem files
widows oem software Redshiftaudio Drumular VSTi 1.1 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Proteus VSM 7.1 SP4 oem software bundle
software oem italiano Nevo FLV Video Converter 2008 2.1 adobe photo shop element!
oem software cds, SwirlX3D Translator 2.1 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Pepakura Designer 2.1.6 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Native Instruments Traktor Pro 1.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp LinPlug Octopus VSTi 1.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Super DVD Creator v9.50 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Picturesque MAC Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 SiteDesigner InstantSync Secure FTPS SFTP 2.1 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Macromedia Fontographer 6 microsoft office 2003 oem
locate software oem files KIYUT Sketsa SVG Graphics Editor 3.3 widows oem software
window 2000 upgrade download Microsoft Office SharePoint Designer 2007 quark xpress 6 crack
oem software bundle iLead iPod Video Converter 3.0 software oem italiano
adobe photo shop element! Memory Card Recovery 3.6 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? NaviPlan Extended Ca 8.3b cheap software downloads
oem Microsoft Office; Home Inspection LifeLine 1.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Presto PageMaker Pro 8.2 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Paloalto Marketing Plan Pro 2006 v9.00.0055 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 MPEG2VCR v3.1 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 MakBit Virtual CD-DVD v1.6 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Intermorphic liptik Lyric Generator v1.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem PSP Audioware Nitro VST DX RTAS 1.1 locate software oem files
widows oem software SlingShot 2.0 MAC window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack HummingBird Exceed 2007 12.0 Multilingual oem software bundle
software oem italiano Olympic Organizer Deluxe 2.8 adobe photo shop element!
oem software cds, Inbit Fullshot Enterprise 9.5 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads SWiSHmax 1.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Personal Finance Pro 3.1 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Steinberg MyMp3 pro 5.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software HiFi-Soft Video To Audio Cutter 2.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Macromedia Studio 8 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 IP-Tools 2.5 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training MetaCreations KPT Vector Effects 1.5 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Ontrack Easyrecovery Filerepair Professional 6.03 Multilanguage widows oem software
window 2000 upgrade download MS SQL Server 2005 - Full quark xpress 6 crack
oem software bundle Huntersoft Web Translator 8.0 software oem italiano
adobe photo shop element! SpamSieve 2.6 MAC oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Pop-Software Video To iPod Converter 1.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Panopticum Fire 3 for Photoshop CS2 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Symantec Norton Antivirus 2005 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 MediaChance Orbis Luminum 1.0 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 RGBmachine 3.6 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Realviz Stitcher Unlimited 5.6 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business KPT 6 Full (Great Photoshop Plugins) CS2 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Novation V-Station VSTi for Cubase SX3 1.4 locate software oem files
widows oem software Pop-Software Video To PSP Converter 1.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack PhotoDream 1.3 oem software bundle
software oem italiano Privacy Fence 3.5 adobe photo shop element!
oem software cds, Pop-Software RM To PSP Converter 1.0 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Teleport Pro 1.47 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Snagit 8.2.3 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp PcBoost v3.4.4.2005 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software OrgBusiness OrgCourier 1.4 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia KeyScrambler Premium 2.2 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 SolarWinds ORION NetFlow Traffic Analyzer 3.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training S.A.D Wii Studio 1.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Source Code Library 1.8 widows oem software
window 2000 upgrade download Kepware KEPServerEX 4.264 quark xpress 6 crack
oem software bundle StreamingStar NSVRecorder 1.0 software oem italiano
adobe photo shop element! Perfect Uninstaller 3.7 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? R-Studio 4.2 cheap software downloads
oem Microsoft Office; SpyHunter Security Suite 3.4 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Rob Papen ConcreteFX Blue VSTi 1.7 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Speeditupfree 4.7 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Macromedia Director MX 2004 MAC financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Intelli HyperSpeed 2005 1.8 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business StreamingStar HiRecorder 1.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Network Automation AutoMate BPA Server Enterprise Edition 7.0 locate software oem files
widows oem software Ontrack Powercontrols 4.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Presto Transfer IncrediMail oem software bundle
software oem italiano NovaStor NovaBACKUP Professional 10.1 adobe photo shop element!
oem software cds, Quick Recovery for Pen Drives microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Pentaware PentaSuite Pro 8.5 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Native Instruments Kontakt 3.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp ImTOO DVD Subtitle Ripper 1.1 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Soft191 Camotion 1.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia ImTOO Apple TV Video Converter 3.1 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 PCDJ Red 5.3 - Full Version software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Privacy Eraser Pro 6.0 microsoft office 2003 oem
locate software oem files LinPlug Saxlab VSTi 1.0 widows oem software
window 2000 upgrade download Symantec Norton Ghost 14.0 + Norton Ghost Recovery Disk quark xpress 6 crack
oem software bundle OJOsoft iPhone Video Converter 1.5 software oem italiano
adobe photo shop element! Sothink SWF to Video Converter 2.3 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? MSDSOFT Agenda MSD Multiuser 7.50 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Incomedia Website Evolution X5 7.0 Multilingual adobe standard encoding;
oem office 2000 software Prism Suite 7.1 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Innovative Music Systems Intelliscore Polyphonic Edition 6.0 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Moleskinsoft Clone Remover 2.7 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 McAfee Personal Firewall Plus 6.0 iCorrect EditLab Pro 4.52

Ο Alan Cox υποβάλλει πατέντα για DRM

Από την υποβολή:

Ένα σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων καταγράφει και ελέγχει την χρήση ενός προγράμματος υπολογιστή για να αποτρέψει οτι αυτό δεν βρίσκεται σε συμφωνία με τους αποδεχόμενους όρους.

Σύμφωνα με την δέσμευση της εργοδότριας εταιρείας του Cox, Red Hat, δεν θα δοθεί άδεια χρήσης σε αυτή την τεχνολογία εαν η πατέντα χορηγηθεί. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο DRM που υπάρχει στο σύστημα Windows Vista. Αυτό το forum έχει περισσότερες λεπτομέρειες.software oem cd line business Panopticum Lens Pro III 3.8 for Adobe Photoshop adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Nuance ScanSoft PDF Converter Professional 4.1 MULTiLANGUAGE locate software oem files
widows oem software ImTOO Video Editor 1.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack HTTP Analyzer Full Edition 3.0.5 oem software bundle
software oem italiano Steinberg Nuendo v2.2.0.33 incl Surround Edition adobe photo shop element!
oem software cds, Nero 7 ULTRA Edition microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Popcorn 1.0 MAC oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; iLead DVD Ripper 3.4 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp REALFLOW 4.3 standalone 32 + plugins dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software RegDoctor v1.93 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Soft191 Shredder 1.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 IBM Lotus Notes 6.5.2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training LiangZhu Software Cartoon Maker v4.71 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Maxprog eMail Verifier 3.4 Multilingual widows oem software
window 2000 upgrade download Nik Software Sharpener Pro 3.0 for Photoshop quark xpress 6 crack
oem software bundle Redfield Texturation 3D 1.22 for Adobe Photoshop software oem italiano
adobe photo shop element! Passenger 3.7 MAC oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? MAGIX Samplitude Music Studio 14.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Quick Estimator 2005 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Microsoft Office 2007 Professional Spanish upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Raize Components 5.0 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Runtime GetDataBack for NTFS 3.30 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Sisulizer 1.6.14 Enterprise Edition iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Rooster v2.5 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem INPHO MATCH-AT 4 locate software oem files
widows oem software Plato DVD to 3GP Converter 7.8 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack OJOsoft TotalVideoConverter 2.0 oem software bundle
software oem italiano Microsoft Office Accounting Professional 2009 adobe photo shop element!
oem software cds, Real VNC Enterprise Edition 4.1.9 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads MAGIX Audio Cleaning Lab 11 e-version 7.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; LiteServe 2.7 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Netshred X 4.1 MAC dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software NetSarang Xmanager Enterprise 3.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Mac OS X Speed Tools 2.7 MAC Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Power Video Karaoke 1.2 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Luxonix Purity VSTi 1.1 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Newsbin PRO 5.3 widows oem software
window 2000 upgrade download Redfield Seamless Workshop 1.1 for Adobe Photoshop quark xpress 6 crack
oem software bundle Pearl Mountain Soft Picture Collage Maker v1.7 software oem italiano
adobe photo shop element! SiSoftware Sandra XII 2008 SP2 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Super Proxy Helper 1.09 cheap software downloads
oem Microsoft Office; ImTOO DVD Audio Ripper 4.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Powerful Cookies v3.5 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Logic Express 7 MAC inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Helicon Focus 4.6 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 HiFi-Soft HiFi WAV OGG Converter 3.0 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Systerac XP Tools 4.0 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Softek Barcode Toolkit 7.1 locate software oem files
widows oem software Super Fax Search 1.73 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Motion Studio 4.0 oem software bundle
software oem italiano Presto Transfer QuickBooks adobe photo shop element!
oem software cds, Smart PC Professional 5.3 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Nero Move It 1.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Spy Emergency 3.0 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp Softmaker Office 2006 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Sonic Backup Mypc Deluxe 6.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia HiFi-Soft RM WAV Converter 2.7 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 StreamingStar PPRecorder - P2P TV Recorder 1.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training ImTOO MP4 Video Converter 3.1 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Soft191 Password Manager 1.1 widows oem software
window 2000 upgrade download SolveigMM Video Splitter 2.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Microsoft Frontpage 2003 software oem italiano
adobe photo shop element! mIRC 6.31 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? NTI Media Maker Premium 8.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Plato DVD to Zune Converter 7.8 adobe standard encoding;
oem office 2000 software ProfiCAD 5.2 Multilingual upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Redfield Lattice XP 1.6 for Adobe Photoshop inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Mindjet MindManager Pro 7.0.429 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 PrimaSoft Invoice Organizer Pro 2.0 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business LeadingProject 1.3.5 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem River Past RealMedia Booster Pack 2.7 locate software oem files
widows oem software IZotope iDrum VSTi RTAS 1.6 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Photo Movie Creator 2.0 oem software bundle
software oem italiano MediaChance Dynamic Photo HDR 3.42b adobe photo shop element!
oem software cds, NeoDVD Plus 5.2 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads MemoriesOnTV Pro v4.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; ScreenHunter v5 Pro oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp NetObjects Fusion 11.0 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Redfield Plasteroid 1.31 for Adobe Photoshop CS2 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia Hyperionics Hypersnap 6.21 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Install Creator Pro 2.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training MovieJack 3.5 microsoft office 2003 oem
locate software oem files ImTOO DVD to DivX Converter 4.0 widows oem software
window 2000 upgrade download Photo Collage Platinum 2.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Super Email Spider 2.71 software oem italiano
adobe photo shop element! Sony Acid Pro 7.0 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Neato Mediaface 4.2 cheap software downloads
oem Microsoft Office; Shadow Defender 1.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software LoneMail Suite 2006 1.40 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Manga-Effect Plugin 1.2 for Photoshop inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 Sawmill 7.2 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Paragon Total Defrag 2009 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business IsoBuster Pro 2.3 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem MathType 6.0 locate software oem files
widows oem software Save2pc Pro 3.3 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Native Instruments Guitar Rig 2.2 VST DX RTAS oem software bundle
software oem italiano McAfee QuickClean 5.0 adobe photo shop element!
oem software cds, Lotus Vehicle Simulation 3.11i microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads Microsoft Digital Image Suite 2006 11.0 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Movavi VideoSuite 5.7 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp MySuperSoft SuperVideoCap v5.4 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software Microsoft Visual Basic 6.0 Pro The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia OriginLab OriginPro 8.0 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 OE backup v5.0 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training PDF Maker Pilot 1.30 microsoft office 2003 oem
locate software oem files Nevo Audio Splitter 2.1 widows oem software
window 2000 upgrade download Softwhile CrispImage Pro 1.1 for Adobe Photoshop quark xpress 6 crack
oem software bundle MediaChance Multimedia Builder v4.9 software oem italiano
adobe photo shop element! Ontrack Fixit Utilities 5.0 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Registry Genius 3.0 cheap software downloads
oem Microsoft Office; PCalc 3 MAC adobe standard encoding;
oem office 2000 software Redfield Water Ripples 1.1 for Adobe Photoshop upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 Mobile DJ Pro 1.3 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 MAGIX Music Maker 14 Producer Edition d-version 13.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Poser Figure Artist 1.0 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business PdfFactory Pro 3.17 Server Edition adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Project Messiah Studio 3.0 locate software oem files
widows oem software Tag&Rename 3.1.7 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack StampManage 2009.1 oem software bundle
software oem italiano Pictocolor Icorrect Editlab Pro v5.0 For Adobe Photoshop CS2 adobe photo shop element!
oem software cds, Rental Property Tracker Plus 1.7 microsoft window 2000 professional oem software?
cheap software downloads River Past Image Sequence Booster Pack 2.7 oem Microsoft Office;
adobe standard encoding; Syser Kernel Debugger Enterprise 1.9 oem office 2000 software
upgrade window 2000 to xp OJOsoft M4A Converter 1.5 dvd to pocket pc 1.2.4
inkjet definition oem software SWISH 2.0 The Logo Creator MEGA pak 3.6
financial planning software australia StarPort Enterprise 3.6 Buy cheap PhotoShop CS 2
iCorrect EditLab Pro 4.52 Resume Builder 4.7 software oem cd line business
adobe cs2 photo shop total training Stitcher 4.0 MAC microsoft office 2003 oem
locate software oem files Marine Aquarium v.2.0 widows oem software
window 2000 upgrade download Onspeed 6.0 quark xpress 6 crack
oem software bundle Korda Software Print Multiple HTML Tool 1.5 software oem italiano
adobe photo shop element! MarkelSoft Dupe Eliminator For iTunes 3.7 oem software cds,
microsoft window 2000 professional oem software? Nethernet Mopis Synth Vsti 1.1 cheap software downloads
oem Microsoft Office; MultiAd Creator Professional 8.0 adobe standard encoding;
oem office 2000 software Password Generator Professional 2007 upgrade window 2000 to xp
dvd to pocket pc 1.2.4 QImage Studio Edition 2008 inkjet definition oem software
The Logo Creator MEGA pak 3.6 SILKYPIX Developer Studio 3.0 financial planning software australia
Buy cheap PhotoShop CS 2 Numega Driverstudio 2.6 iCorrect EditLab Pro 4.52
software oem cd line business Smart Data Scrubber 3.7 adobe cs2 photo shop total training
microsoft office 2003 oem Kodak Eastman Digital Sho Pro 2.0 for Adobe Photoshop CS2 locate software oem files
widows oem software Namo WebBoard 1.0 window 2000 upgrade download
quark xpress 6 crack Internet Anywhere Corporate Email Server 6.1 oem software bundle
software oem italiano Powerquest Driveimage 7.0 Multilanguage adobe photo shop element!